images/fuel_level_sensor1.png

SkyTrack JTM senzor za merenje nivoa goriva dizajniran je za precizno merenje u svim vrstama rezervoara vozila ili stacionarnih rezervoara, bazena ili sličnih aplikacija. JTM senzor se može koristiti za zamenu originalne jedinice za detekciju goriva ili kao dodatni senzor za sisteme za praćenje rezervoara, rešenja za praćenje vozila ili kao deo bilo kog telematskog sistema.

Tehnologija sa automatskom kalibracijom temperature omogućava visoku preciznost merenja, dok glava digitalnog odašiljača nudi razna interfejs rešenja (napon, struja, serijski, CAN).

Postoji mnogo drugih korisnih karakteristika SkyTrack JTM senzora za nivo goriva:

  • Daljinsko upravljanje rezervoarom
  • Informacije o količini goriva i potrošnji
  • Nadoknada temperature
  • Visoka trajnost (bez pokretnih delova)
  • Dostupno prilagodljivi digitalni filter
  • Kalibracija na licu mesta
  • Glava odašiljača sa integrisanom elektronikom

Ovaj senzor se takođe koristi za otkrivanje krađe goriva i drugih nepravilnosti vezanih za ovaj problem.