images/proizvodi-i-djelatnosti/image2.jpeg

SkyTrack Senzor sastoji se od temperaturnog i magnetnog bluetooth low energy senzora. 

Temperaturni senzor šalje informacije o temperaturi, stanju ulaza, kapacitetu i naponu baterije. Magnetni senzor šalje informacije o jačini magnetnog polja, stanju ulaza, kapacitetu i naponu baterije, detektuje otvaranje i zatvaranje vrata te čini podršku za detekciju prejakog magneta. 

Konfiguracija, nadogradnja i provera stanja uređaja izvode se putem android aplikacije. Takođe, postoji mogućnost konfiguracije snage odašiljanja, učestalosti slanja podataka, naziva uređaja i sličnog, ako klijent iskaže potrebu za takvim promenama.

Uređaj ima baterijsko napajanje - trajanje baterije (1000 mAh) do deset godina, zavisno od načina rada senzora. Dok je uređaj u "deep sleep" načinu rada potrošnja je manja od 0.7uA, a buđenje senzora se vrši putem NFC-a.

Domet uređaja je do 20m na otvorenom prostoru.