images/10-2-600x450.jpg

Za Wawa d.o.o., razvijen je sistem za praćenje električnih vozila i napona akumulatora pod projektnim nazivom Wawa SkyTrack. Ovaj sistem precizno prati lokaciju vozila i njegovo kretanje i obezbeđuje da korisnik u svakom trenutku ima tačne i transparentne informacije o stanju svojih vozila.