images/li-hao-b25tsR8dBh0-unsplash.jpg

CleanTrack sistem za praćenje prikupljanja otpada je dizajniran za komunalne kompanije kako bi im olakšao čitanje kanti pomoću senzora.

To je sistem koji pomaže u pravilnom očitavanju odlaganja otpada i u skladu je sa direktivama EU.