images/meteo.jpg

Agrometeorološke stanice u vlasništvu Pinova d.o.o. dobile su specijalizovani dizajn i prilagođeni hardver naše proizvodnje. Meteorološka mašina je senzorski klid na napajanju baterije. Podaci se uzimaju iz mnoštva analognih i digitalnih senzora, čuvaju se i šalju u bazu nekoliko puta dnevno putem GPRS-a.

Stanica Pinova Meteo ima mogućnost povezivanja 8 senzora, koje korisnik bira prema njegovoj potrebi. Ovi senzori uključuju:

  • Senzor padavina
  • Senzor brzine vetra i pravca
  • Senzor temperature i relativne vlažnosti vazduha
  • Senzor za temperaturu krošnji/lista
  • Senzor temperature zemljišta
  • Globalni senzor radijacije
  • Senzor vlage lišća
  • Senzor vlage zemljišta