S ponosom objavljujemo da je isporučena nova serija DTD uređaja za Digitalni Tahograf d.o.o.

Što je DTD uređaj?

DTD je uređaj koji služi za automatsko skidanje podataka s digitalnih tahografa i kartica vozača. Uređaj se spaja na tahograf i preko podatkovne kartice u vremenskim rokovima preuzima podatke s vozila i kartice vozača.

Koje su prednosti ovog uređaja?

• Automatsko slanje podataka i izrada izvještaja u najkraćem mogućem roku
• Nije potreban dolazak vozila i vozača na određenu lokaciju
• Daljinsko preuzimanje podataka na zahtjev (kontrola vozača)
• Izračun minimalnih satnica i plaća preko podataka s tahografa
• Skidanje podataka s tahografa prema Vašim potrebama